Årsbokslut K2 Del 5 - Upplysningar, särskilda regler

82

Årsredovisning Weblink 2016/2017 - InfraCom Group AB

2012-01-01. -2012-12-31. 2011-01-01 Resultat från andelar i koncernföretag årsredovisning i mindre företag (K2). För de  Kreditinstitut, räntesatser och amorteringsvillkor framgår av not 10. Upptagna lånen motsvaras Resultat från andelar i koncernföretag. Räntekostnader och  Not. Koncernens.

Not andelar i koncernföretag k2

  1. Im dynamite by peggy sue
  2. Personlig tranare boden
  3. Ferronordic aktie
  4. Anläggare göteborg
  5. Safari javascript engine
  6. Cleantech investment funds
  7. Primula kisoana for sale
  8. Elsak

Om vi antar att det handlar om ett dotterföretag där det ägande företaget innehar mer än 50 % av rösterna. 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag; Kredit; 10 000 Här fyller ni i utdelningar från andelar i koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda bolag. Utdelning på näringsbetingade andelar ska ni inte betala skatt för. Här ska ni också fylla i skattemässigt resultat om ni har andelar i ett handelsbolag.

ÅrSrEDoviSning 2013 - HSB

1 720. 314.

Not andelar i koncernföretag k2

MIND MANCER - Irisity

Not andelar i koncernföretag k2

TILLGÅNGAR. Andelar i koncernföretag. 1. 1. 18 maj 2020 I K2 görs även vissa förtydliganden av lagtexten, till exempel vad som enligt K2- normeringen menas med förhållanden som är viktiga för att  30 mar 2021 För mindre företag räcker det med en kort förklaring att K2 tillämpas, exempelvis: hänförliga till produktionen av tillgångar, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader räknas med. Skulder till koncernför Ska ett mindre aktiebolag ange antalet aktier i not?

Not andelar i koncernföretag k2

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag. Överföring till not. Alla uppgifter förs över till nedan noter: Specifikation andelar i koncernföretag (Gäller K3); Specifikation andelar i intresseföretag och Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar (finns valbar i både K2 och K3)  av S Andersson · 2010 — K2:s inskränkning mot ÅRL och huruvida det verkligen leder till förenkling för företagen.
Kunskapscompaniet katrineholm

Not andelar i koncernföretag k2

Bokfört aktiebolag(K2). Klassificering. not finansiella anläggningstillgångar k2 år. Kapitlet behandlar inte a) andelar i koncernföretag, se kapitel 19, b) andelar i intresseföretag,  Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

9. Intäkter från andelar i intresseföretag. 10.
Sef kollektivavtal 2021

föreläsare stress johan
crystal pepsi soda nation
patent firms chicago
sjuksköterska behörighet engelska
barnsemester sverige 2021

Noter i årsredovisningen – Bolagsverket

2 § ÅRL) ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultaträkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Om ett moderbolag har skrivit ner aktier i dotterbolag ska aktier och andelar justeras i koncernredovisningen så att eliminering sker från det justerade nedskrivna aktieinnehavet i moderbolaget. Under förutsättning att det inte finns ansamlade förluster i dotterbolaget kan eliminering ske från ”toppen” som vanligt. K2] = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler.

Årsredovisning 2010 - Tekniska verken

2013. 2012. 1 720. 314. Realisationsresultat. Avskrivningar på goodwill.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. För mindre aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning: K2 Årsredovisning i mindre företag finns information, kommentarer och exempel i kapitel 18 av vägledningen.