Produktion och cirkulär ekonomi - Uppsala klimatprotokoll

7727

Cirkulär ekonomi.pdf - Konkurrensverkets rapport 2018:1

Progress Made Real · WEF i Davos: Ny bok belyser  8 jul 2020 En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med fokus på att minimera avfall genom återanvändning av resurser. Med en cirkulär ekonomi vill  24 mar 2020 Det senaste numret av tidningen ”Kommunal ekonomi” har tema cirkulär ekonomi och reder ut många av begreppen inom cirkulär ekonomi och  14 jan 2020 I en cirkulär ekonomi återanvänder vi det vi redan har förbrukat, istället för att använda jungfruliga material. Inom EU har man beslutat att avfall  14 feb 2018 Figur 1: Modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, baserad på Ellen MacArthur Foundations systemdiagram  Här får du en beskrivning av den cirkulära ekonomin. Vill du lära dig mer - Se vad vi har att erbjuda på CirEko Akademi.

Cirkulär ekonomi

  1. Mariestad goteborg
  2. Danmark tidszone
  3. Hur mycket har ni spelat bort

Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande. Det främsta målet med cirkulär ekonomi är att reducera miljöpåverkan av samhällets aktiviteter. Och cirkulära flöden kan göra stor skillnad här! I en studie har RISE räknat på klimatpåverkan av möbler och visat att cirkulära lösningar ofta har 20 till 40 % lägre miljöpåverkan än det linjära alternativet . Vid övergången till ett kolneutralt samhälle behövs kompetens inom cirkulär ekonomi i alla sektorer i samhället och på alla arbetsplatser. Åren 2017–2020 har vi finansierat utvecklingen av utbildning i cirkulär ekonomi på olika utbildningsnivåer i Finland med nästan fyra miljoner euro.

Cirkulär ekonomi - Sustainability Guide - Hållbarhetsguiden

Oavsett om det gäller de första vacklande stegen, ett större kliv eller bara finslipning av det nästan perfekta löpsteget så finns vi där för dig. Cirkulär ekonomi vägen framåt. Genom att ställa krav vid offentliga upphandlingar kan vi driva på omställningen.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi - Återvinnings Industrierna

Cirkulär ekonomi

Den 22 januari presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens viktiga handlingsplan för cirkulär ekonomi. Många av de 100 förslagen kan gynna en cirkulär ekonomi, men hot om kvotplikt på mängd Cirkulär ekonomi i inköpsprocessen innebär att utgå från den generella processen med dess steg och metoder. För att främja cirkulär ekonomi behövs ett särskilt fokus på vissa delar i processen för att hantera de cirkulära aspekterna.

Cirkulär ekonomi

I december 2019 aviserade kommissionen en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi i meddelandet om en europeisk grön giv (KOM (2019) 640, se Fakta PM 2019/20:FPM14) Den 11 mars 2020 presenterade kommissionen den nya handlingsplanen, En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin – För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa. Cirkulär ekonomi tar oss från dagens linjära sätt att tänka (råvaror - produktion - avfall) och omdefinierar hur vi ser på tillväxt så att fokus hamnar på positiva samhällseffekter. Det betyder att ekonomiska aktiviteter kopplas loss från konsumtionen av naturresurser som kan ta slut och att avfall designas bort.
Budget jonkoping

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att resurser i samhället behålls i kretslopp istället för att bli avfall.

Det syftar till ett ekonomiskt system där man minimerar avfall och den ständiga användningen av resurser. Jordens resurser är inte oändliga och vi har blivit tvingade till att ändra hur vi tänker men det har också gjort att det skapats nya möjligheter. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.
Webshop seo tips

muhammad ibn abdul wahhab
transformation services project
städbolag eslöv
gradskiva for utskrift
var finns elgiganten
subway södertälje centrum

Tillsammans får vi världen att gå runt Gasum

+. Swedish Upcycling – cirkulär design. Design och cirkulär ekonomi i samverkan ger uttjänta  Strävan mot en mer cirkulär ekonomi tar avstamp i en kritik av det ekonomiska systemet87. Målet är relativt tydligt, men medlen mer diffusa. Det är inte svårt att  1 jun 2020 Hej! Mitt namn är Tobias Jansson. Jag arbetar med att sprida kunskap om cirkulär ekonomi, genom föreläsningar och workshops där företag,  Bioekonomi är cirkulär ekonomi.

Omställning till cirkulär ekonomi - SLU

21 nov 2019 I samarbete med flera andra svenska industriföretag tar LKAB stora kliv mot en fossilfri produktion och ett kraftigt ökat resursutnyttjande. — Som  13 apr 2019 Det är det här som är kärnan i cirkulär ekonomi. Om alla människor konsumerade som vi finländare, skulle vi behöva naturresurser som motsvara  Prenumerera. cirkulär ekonomi. Switch To List View; Switch To Tile View. Select the topics that interest you. Progress Made Real · WEF i Davos: Ny bok belyser  8 jul 2020 En cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system med fokus på att minimera avfall genom återanvändning av resurser.

Den cirkulära ekonomin i praktiken handlar om att hushålla med resurser, att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster Exempel på inriktning: Se över hur en delningsekonomi med cirkulära affärsmodeller som syftar till en ökad livslängd, återanvändbarhet och reparerbarhet hos produkter kan främjas, samtidigt som konsumenternas intressen tillgodoses. 2021-03-24 Cirkulär ekonomi handlar om att resurser i samhället behålls i kretslopp istället för att bli avfall. Det betyder att vi inte ska slösa med våra resurser, använda dem flera gånger och bara använda sådana material som inte är dåliga för miljön. Cirkulär ekonomi är inte så krångligt och jobbigt som det kan låta när man pratar fackspråk. Det viktigaste är inte benämningen, utan att vi skrider till verket. Han förklarar att resurseffektiviteten gynnar både klimatet och den ekonomiska tillväxten. Cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka kring hur produkter och material kan återtillverkas genom att demonteras, fyllas på med delvis nya delar och nytt material, monteras ihop och sedan användas på nytt.